EVANGELICALS TODAY TV | NOVEMBER 02, 2019

Totoong may hangganan at tuldok ang buhay natin dito sa mundo pero we have a great hope in Jesus Christ and we have a grand reunion to look forward to, kasama ang mga mahal natin sa buhay na yumao na, PERO yan ay kung may pananampalataya tayo kay Hesus.

Ngayon sa ET TV, tunghayan natin ang testimony ni Teacher Melva Licayan, isang ina na nawalan ng dalawang anak dahil sa sakit na dengue at leukemia.

#OvercomingGrief

702 DZAS – FEBC Radyo-TV
Saturdays, 07:30 – 08:00 PM

TBN Asia
Saturdays, 08:00 PM

GCTV, Cignal Cable, Channel 185:
Sundays, 10:30 AM & 04:30 PM

Leave a Reply