John Mel Sumatra on Oras na Pilipinas

#faithinaction

Video Clip Taken from Oras na Pilipinas FEBRUARY 3, 2020

Featuring our very own Pastor Johh Mel Sumatra

For the Shortclip Facebook Version:

For the Complete Episode click Here

ORAS NA PILIPINAS | FEBRUARY 3, 2020

Magandang Umaga, MABUTING PILIPINO! Magandang Umaga, ka-Agapay!

Ngayon ay Monday, February 3, 2020!
Panibagong araw, panibagong buwan sa taon.

Sasamahan ka sa inyong
panibagong umaga hanggang 8:30am.