Video: Philrads Team Onsite Report

Half of the PHILRADS team from Alegria to Sibonga and Alcoy in Cebu province had to find safe and accessible roads, due to damaged and dangerous roads. Five days have passed before Alegria residents received aid, according to them.The other team headed by Mr. David Liban takes care of purchasing relief items.Food and water drinks are still the main requirement.

#PHILRADSInAction

#ServingPeopleInJesusName

#OdettePH

Tagalog Translation

Kinailangang maghanap ng safe at accessible na mga daanan ang kalahati ng PHILRADS team mula sa Alegria patungong Sibonga at Alcoy sa Cebu province, dahil sa mga nasira at delikadong mga daanan. Limang araw ang lumipas bago makatanggap ng ayuda ang mga residente ng Alegria, ayon sa kanila.

Ang kabilang team na pinamunuan ni Mr. David Liban ang nag-asikaso sa purchasing ng mga relief items. Pagkain at tubig inumin pa rin ang pangunahing pangangailangan.

#PHILRADSInAction

#ServingPeopleInJesusName

#OdettePH

Leave a Reply