Uncategorized

Plastic not a solution to protect from COVID 19 – webinar

Plastic not a solution to protect from COVID 19 – webinar A conservation organization encourages the minimal use of plastic products even in a pandemic. In a webinar titled “Why Should Christians Care for Creation” on August 28, Creation Care Champion Ms. Veronica Mendoza called for continued conservation, recycling, and reducing carbon footprint. Relating to …

Plastic not a solution to protect from COVID 19 – webinar Read More »

PANALANGIN NG BAYAN – Bishop Noel A. Pantoja

PANALANGIN NG BAYAN Ama naming Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, Kami po ay tumutugon sa mataimtim na panawagan ng Ama ng aming Bayan, ang Pangulong Rodrigo Duterte, upang ang buong bayan at lahat ng lahing Pilipino, saan man naroon sa mundo, ay dumalangin at hingiin ang awa ng Diyos, na siya ang manguna sa pakikipaglaban upang puksain ang hindi …

PANALANGIN NG BAYAN – Bishop Noel A. Pantoja Read More »